+98-26

45253807

تیغه فوم دار

تیغه فوم دار به صورت 2رنگ : پیش رنگ و رنگ استاتیک قابل عرضه می باشد. عایق سرما، گرما ودارای استقامت بالا می باشد. بی صدابودن تیغه ومناسب مکانهایی که نیاز به کم صدا بودن عملکرد کرکره می باشد. به دلیل کار رفتن مواد اولیه در ساخت این تیغه ها و عدم استفاده از مواد ضایعاتی باعث افزایش امنیت و محکمی تیغه های گالوانیزه می باشد.

اطلاعات تماس:

+98 26-45253807

+98 9122622098

+98 9123657569

Support@itaidoor.ir

Copyright © by itaidoor.ir

Design and Product Copyright © by Odin-dev.ir